entrepreneur-593378_1920

Reduser sykefraværet på din arbeidsplass

Livsstilssykdommer defineres som sykdom som har sammenheng med hvordan en person lever, og omfatter blant annet hjerte- karsykdom, diabetes type 2, kols, benskjørhet og kreft.

Livsstilen vår er med på å påvirke risikoen vår for å utvikle disse sykdommene. Et dårlig kosthold, mangel på fysisk aktivitet, tobakk, stress og et høyt alkoholinntak ser ut til å være sentrale faktorer for å utvikle livsstilsykdommer senere i livet.

Vi tilbringer mye av tiden vår på jobb, og bedriftsledere sitter dermed på mye av løsningen når det kommer til reduksjon i sykefravær. Ved å ha et positivt fokus på helse, kosthold og trening i arbeidstiden kan lederen gi hele bedriften et skikkelig løft. Sykefraværet i Norge er høyt, og det koster både bedriften og samfunnet enorme summer. Vi må snu den negative trenden nå. For fedme og overvekt er, og kommer til å bli et av våre største økonomiske utfordringer.

Ved at bedriften legger til rette for fysisk aktivitet og sunt kosthold på arbeidsplassen kan trivselen og helsen til de ansatte økes, og de ansatte vil glede seg til å komme på jobb.

Det holder ikke å plassere en tredemølle i et rom i kjelleren og regne med at de ansatte som trenger det mest oppsøker dette rommet. Det må planlegges, og både ansatte og ledelsen må være med. Kanskje bør det organiseres grupper tilpasset nivå? Ansvaret bør ligge hos en person eller en gruppe, og de bør være tilgjengelige for de ansatte i arbeidstiden.

Et bevisst utvalg i kantinen, fokus på kosthold, trening og helse, morsomme konkurranser og det ”at det skjer noe på arbeidsplassen” er en god investering for et godt arbeidsmiljø og et redusert fravær. Lederen må se sitt ansvar og ta initiativ!